Skip to main content

Styrk din forældrerolle

i 5 lette og brugbare trin
Få det Forældrekørekort, som du står og mangler

Online forløb

Familiespil

Der er ingen tvivl –  du er helt klart den bedste forældre til dit eller dine børn. Som forældre gør vi det bedste vi kan hver dag for, at vores nærmeste relationer skal have det rart og godt.

Alligevel kan vi som forældre blive drevet der ud, hvor konflikter tager over, og intention om at være den “bedste” forældre alligevel ikke helt holder.

Hvis du kan svare JA på nedestående spørgsmål vil Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin helt klart være gaven til dig, dine børn og din familie.

 1. Kunne du tænke dig at blive en endnu bedre forældre, styrke jeres interne kommunikation, samt jeres nære relationer?
 2. Kunne du tænker dig at få en lettere hverdag med færre konflikter/udfordringer?
 3. Kunne du tænke dig at lave en familievison, hvor I som familie opnår jeres drømme og ønsker.

Jeg har endnu ikke mødt en forælder, inklusiv mig selv, der vil svare nej til de to første spørgsmål – det er da en selvfølge vil nogen sige.

Til gengæld har jeg mødt mange familier i min rådgivning, der ikke ved hvordan de løser ovenstående. Mange ved heller ikke, hvad en Familievision er, og hvordan man laver sådan en. Det er der ikke noget galt i, for de fleste af os har aldrig hørt om en eller lært om det, hverken hjemmefra eller i skolen.

Hvad er en Familievision så?

Kort og godt er det at sætte fælles retning og mål for, hvordan I som familie gerne vil være sammen, hvad skal I opnå både sammen og hver for sig, hvilke værdier bygger jeres familie på. Det vil bliver lige så naturligt for jer at lave en Familievision, som det er at planlægge jeres næste ferie, bestille tid hos tandlægen, mekanikeren eller noget andet.

Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin er med til at I som familie holder fokus på alt det, I gerne vil, frem for alt det I ikke vil.

konflikter i familien

Kender du scenariet?

Familielivet kører derud af i høj fart med arbejde, karriere, skolehjemsamtaler, børn der skal hentes og bringes, fritidsaktiviteter, madpakker skal smøres, aftensmad skal tilberedes, regninger der skal betales, vasketøj der hober sig op, indkøb samt fødselsdagsgaven skal være i hus, stillingstagende til hvor I skal holde jul, nytår, påske m.m. – altså, der er godt gang i hamsterhjulet.

Hvor er det så lige, at I som familie finder tid, overskud og energi til jer selv og hinanden som familie. Hverdagen kan til tider være en stressfaktor, som kan udmønte sig i dagligdagskonflikter og udfordringer, der dræner dig og resten af familien.

Måske oplever du, at den dårlige samvittighed langsom kommer snigende. Du kæmper måske en skiftende indre kamp mellem skyld, skam, frustrationer, bekymringer og vrede. Den “sorte dæmon” kan pludselig dukke op og dunke dig i hovedet med, at du alligevel ikke er en god nok forældre.

Tingene fungerer ikke helt efter planen -altså den plan- som I som familie inderst inde går og drømmer om. Den familie hvor der er fred, ro, energi og overskud til alle.

Når vi som familie ikke tager hånd om vores egne, samt vores fælles drømme og mål, kan vores familieliv komme på afveje. Det kan komme til udtryk ved at konflikter eskalerer, skilsmisse bliver til virkelighed, utroskab sniger sig ind, ulykkelige børn og voksne som mistrives. Eller også at I som familie bliver passive og falder ind i “Netflix”, når dagens gøremål er omme, da det er for svært at overskue det næste træ, så alle får det godt igen.

Fortvivl ikke! Der er håb forude – jeg ved det – jeg har gået alle skridtene selv og hjulpet utallige af familier, der stod der, hvor I som familie måske står nu.

Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin

Forløbet strækker sig over 5 måneder, hvor du vil blive guidet, modtage og få brugbar viden, redskaber og  metoder, som kan omsættes til handling med det samme.

Forløbet er en langtidsinvestering – til gavn for dig selv, dine børn og kommende generationer.

JA tak jeg vil gerne med

Hvad drømmer I om som familie, hvordan skal jeres indbyrdes relationer og kommunikation være, hvor skal I bo, hvad skal I opleve sammen og hver for sig, hvad er jeres fælles værdisæt, hvad er de forskellige familiemedlemmers behov samt hvad vil I, hvad kan I, og hvor vil I gerne være om 1,3 eller 5 år?

Hvem styrer dig derhen, hvor du vil?

Lader du omstændighederne styre dig, eller skaber du selv dine omstændigheder?

Heldigvis har vi et valg.

Vi kan træne vores mentale muskel og løfte vores bevidsthed, så vi skaber ro og balance i det indre, hvor resultaterne vil vise sig i det ydre f.eks ved:

 • at du får et tættere forhold til dine børn, din partner og nære relationer
 • at du får det bedre med dig selv, styrker dit eget selvværd og din selvtillid, som vil smitte af på de andre
 • at du får mere mentalt overskud til at sige til og fra
 • at du får skabt ro, energi, tid og overskud
 • at du står endnu stærkere i din forældrerolle

Vores beslutninger og handlinger tager udgangspunkt i vores mentale mentalitet. Derfor giver det mening at blive endnu mere bevidst, om hvad vi ønsker os som familie og ikke mindst,  hvordan vi bliver bevidste omkring vores beslutninger, handlinger og valg.

Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin –  forløbet er for dig:

Der gerne vil gøre noget andet end dine forældre, bryde med mønstre og opnå en tættere relation til dine børn, din partner og dine nærmeste.

Der der gerne vil styrke jeres kommunikation, opnå færre konflikter og skabe det I drømmer om sammen og hver for sig.

Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin tager dig 360 grader rundt i det at være en familie, lige fra kærlighed, karriere, sundhed både psykisk og fysisk, fritid, venner, familie og til økonomi. Min tilgang er helhedsorienteret hvilket vil sige, at vi kommer hele vejen rundt om det at være et menneske.

Du vil i forløbet finde, opdage og erfare, at du:

 • får mod til at være den forældre, som du i virkeligheden er
 • træffer de beslutninger, der er vigtige for jer som familie
 • lærer at håndtere konflikter på en god måde, hvor der kan justeres ind efter behov
 • får tættere relationer
 • at kommunikationen bliver bedre
 • bliver skarpere på dine værdier, så du ikke behøver at tage unødvendige diskussioner
 • får mere glæde, nærvær og sjov
 • får mening og retning med dit familieliv

Forløbet vil give dig et gladere og rigere liv, hvor du vil opleve frihed og ro til at leve det familieliv, du ønsker og drømmer om.

Jeg har fokus på, at du skaber fremdrift i din familie, og at du står et stærkere sted efter endt forløb. Jeg støtter dig og skaber et trygt, ærligt og kærligt rum. Dog vil jeg “skubbe” forsigtig til dig -for ingen handling – ingen forvandling. Med andre ord, du kommer for at blive udfordret på din nuværende situation, overbevisninger, adfærd og for at gøre en indsats for, at du i sidste ende kan skabe mere af det, du går og længes efter.

Information omkring Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin

Der vil være max. 10 deltagere på holdet.

Vi mødes 5 gange over 5 måneder online pga. Corona

Hver undervisningsdag er fra kl. 12.30-16.30 (første gang mødes vi 12:30 – 18.00)

Der serveres kaffe, the, vand og frugt hver gang.

Som deltager i forløbet modtager du en individuel familierådgivning á 90 min., hvor vi mødes fysisk eller over Skype.

Den individuelle Familierådgivningen tager udgangspunkt i det, der fylder mest hos dig eller din familie

JA tak jeg vil gerne med

Styrk din forældrerolle består af følgende 5 trin

Trin 1 / Familievisionen/drømme/ønsker/skaberkraft

Værdien for dig er
Du kommer tættere på dine familievision, drømme og ønsker, så de ikke bare forbliver drømme, men rent faktisk og bliver konkret omsat til handling.

Trin 2 / Konflikthåndtering

Værdien for dig er at
Du får en dybere indsigt i dig selv og din familie i forhold til, hvad der er jeres forskellige “instinkter”, hvordan konflikter opstår og hvordan I kan løse det på en let, sjov og legende måde.

trin 3 / Sundhed på alle planer

Værdien for dig er at
Du får klarhed over din egen grundenergi, og over hvordan du kan højne din grundenergi på en bevidst og målrettet måde, så du kan styre mod et liv med mere mening.

Trin 4 /Økonomi på den sjove måde

Værdien for dig er at
Du vil lære at investere, spare op og vide at der altid er nok uanset, om du vil rejse, sende dit barn på efterskole, købe et nyt samtale køkken eller bidrage til andre som har behov for din hjælp. ps. dine børn kan også lære det, det er bare at give viden videre.

Trin 5/ Relationer

Værdien for dig er at
Du styrker dine relationer på alle områder lige fra dine børn, egne forældre, børnebørn samt får en større forståelse for familiedynamikker herunder din partner og dig selv.

Forvent tryghed, tillid og udbytte
Jeg skaber et kærligt og trygt rum, hvor du kan være dig selv og en del af holdet.

Mellem undervisningsdagene modtager du redskaber og værktøjer,
som understøtter din løbende proces.

Blandt andet får du et lille dagligt træningsprogram med konkrete redskaber, som du kan bruge i din hverdag indtil vi mødes igen.

Facebook-gruppe
Facebook-gruppen er kun for holddeltagerne. Her svarer jeg på spørgsmål 1 gang om måneden mellem hvert fysisk møde fra kl. 20.00 – 21.00. (dato – kommer ud løbende)

Styrker din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin

Indholdende, 5 trin  hvor vi mødes fysisk 5 gange over 5 måneder, 1 månedlig facebook live mellem hvert trin, samt en familierådgivning á 90 minutter foregår enten på skype eller et fysiskmøde, hvor der kun er  fokus på dig og din familiesituation, ønsker og drømme

Pris for forløbet Kr. 12.995,-
Du har mulighed for at betale i rater, kontakt mig telefonisk for dette.

Tilmelding er bindende for hele forløbet.

JA Tak jeg vil gerne med

Tilmelding

Styrk din forældrerolle hold 1 afholdes online:

 

Den 24 februar 2022 fra( kl. 12.30 til kl. 18.00 første gang)

Den 24 marts 2022 fra kl. 12.30 til kl. 16.30

Den 21 april 2022 fra kl. 12.30 til kl. 16.30

Den 19 maj 2022 kl. 12.30 til kl. 16.30

Den 16 juni 2022 fra kl. 12.30 til kl. 16.30

Bonus onlineopsamling den 3 august 2022 kl. 20.00-21-00.

 

Tilmelding

Styrk din forældrerolle hold 2 afholdes:

Den 25 august 2022 (12.30 – 18.00- første gang)

Den  22 september 2022 fra kl. 12.30 til kl. 16.30

Den 27 oktober 2022 kl. 12.30 til kl 16.30

Den 17 november 2022 kl. 12.30 til kl. 16.30

Den 15 december 2020 kl. 12.30 til kl. 16.30

Bonus onlineopfølgning den 5 januar 2023 kl. 20.00 til kl. 21.00

Styrk din forældrerolle i 5 lette og brugbare trin vil smitte af på din familie, dig selv, samt alt andet du foretager dig i livet.

Jeg glæder mig til at have dig med på forløbet.

Alt det bedste til dig og din familie

kærligt Jeannette

JA Tak jeg vil gerne med

Modtag min gratis e-bog med 3 veje til livsoverskud, ro og balance i familien.

Skriv dig op til mit nyhedsbrev og modtag samtidig min e-bog. Den er til dig, der ønsker at stå stærkere i dit forældreskab, og skabe det liv du drømmer om for dig og din familie. Jeg glæder mig til at inspirere dig.

Må jeg byde på en gratis og uforpligtende samtale omkring,
hvordan vi kan samarbejde om at tage det næste skridt for dig & din familie?